.
oleksajv

, , , ( - pristalnaya). .

, . , . , . , ( !) . , - ??
, - . . .


?

, - , - , , - .
, - ( ). , ( ), (// ), , ( -) , ( , ) , , , - .
, (- ). - , .


, , , - ?.. , , , .
( ) ... - ! , !.. , ꅻ , .
, , , , , - , . , , , (-, , ), . , , . , . . , .
, (, , , ) , . . .


aldanare
, , . - , , . - , - . , , , , ?, , - ( ). - .

( pristalnaya, ) : .

, . , , , , , , , , , , , , , - , - , . - . . , . , , , . , , , .
( : , , , . . , , , .)

http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/
http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/
http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/
http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/
http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/
http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/
http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/
http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/
http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/
http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/
http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/
http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/
http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/
http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/
http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/
http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/
http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/
http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/
http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/
http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/
http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/
http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/
http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/
http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/
http://fotki.yandex.ru/users/svetonebo/